dinsdag 28 oktober 2008

I Love #nachtoog

Er loopt weer een boekencampagne in het Shoppingcenter Gent Zuid. De 5de boekeninzameling t.v.v. Oxfam-Solidariteit is weer een feit. Wat zou ik toch graag met een voetbal die groene torens omver sjotten die ze daar geplaatst hebben. Het is verdomme zo verleidelijk. Ik zou beter ook eens snuisteren in mijn archief om te zien of ik geen overtollige boeken heb die ik kan inruilen. Vermoedelijk zou de helft van mijn boeken van de hogeschool en de unief er moeten aan geloven. Eén cursus zou ik echter nooit wegdoen. Mijn cursus filosofie van de tweede licentie die door professor Erik Oger werd gedoceerd. Zijn boek "Nachtoog, schuine wegen van de filosofie" is een must voor iedereen die graag eens zijn grijze massa laat werken. Geen kost dus voor de fans en stoeipoezen van Ignace Crombé."Ondanks de gigantische ontwikkeling van wetenschap en techniek, hebben we nog steeds geen vat op heel wat gebeurtenissen. We beheersen ze niet, net omdat we ze willen beheersen. Geen extern obstakel, maar integendeel de inzet van de wil zelf verhindert de mogelijkheid van controle. Ongewild belet hij de uitvoering van onze voornemens. Het is geen toeval dat de westerse cultuur meestal deze paradoxale vorm van ondeheersbaarheid over het hoofd heft gezien. De reden hiervoor is de overheersende grondovertuiging dat de mens de dingen in principe (maar niet in feite) naar zijn hand kan zetten door ze te willen. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wanneer ze zich voordoen, hebben we met een crisis te maken. Onveranderd doorgaan met een frontale bestorming van het nagestreefde doel biedt geen oplossing meer, maar brengt ons enkel nog verder in moeilijkheden, Een uitweg kan zich enkel nog via een omweg aandienen. Dit ezelsboek volgt een aantal schuine wegen op de voet en beschrijft op boeiende wijze enkele processen waarin het verschijnsel van ‘zelfhindering’ zich voordoet: onze slaapproblemen; onze fascinatie voor de auto en zijn vermogen om tijd te winnen; onze denkprocessen waarbij we van tijd tot tijd op weerstand stuiten. Waarom verhindert onze concentratie op een probleem precies dat wij het oplossen?"
Bron: Internetboekhandel.nl

De filosofie is zeer toepasselijk op een ritueel dat zich dagelijks voltrekt: Slapen. Elke dag kruipen we met miljoenen tegelijkertijd in bed. Gelukkig niet allemaal samen. Voor de ene is dit een ritueel zonder nadenken, voor de andere een periode vol aangename dromen en kleine pleziertjes. Er zijn er ook die slapen een foltering vinden. Elke nacht tellen ze die verdomde schaapjes die over het hekje springen. Toeval of niet, vandaag is er een nieuwe website gelanceerd over dit alledaags ritueel: Ik wil slapen. De website ziet er momenteel helaas vreselijk leeg uit. Misschien dat ze beter het boek van Oger aanprijzen. Het bevat immers een heel hoofdstuk over het slapen en de dwang die we daarbij uitoefen: Ik wil slapen verdomme!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten