dinsdag 29 juli 2008

Disrimineer-me-nietje

Op de zesde dag schiep God de mens, "naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen". We weten allemaal dat dit bijbelfabeltje maar deels klopt. Er lopen de laatste tijd zo’n rare konijnen rond dat ik ten stelligste betwijfel of alle mensen van dezelfde transportband komen gerold. Ik denk dat sommige mensen zich gebukt hebben toen ze het verstand in het hoofd wilden proppen. Met het tweede deel van de zin ben ik het al iets meer mee eens. Ik interpreteer de zin hierbij echter enigszins anders. Sinds het ontstaan probeert de ene mens de andere te overtroeven. Neem nu Eva die Adam per se wou verplichten om die verdomde appel te plukken in de tuin van eden. Dankzij die relnicht vertoeven we nu mooi elders. Wat zou het leven toch mooi zijn geweest in het hemelse paradijs: elke dag baden in geitenmelk, rusten op een bedje van palmbomen, nippen aan kokosnootsapjes en de rug die dagelijks wordt gemasseerd door de fluwelen vingers van een schone deerne. Met een vingerknip kwam er een einde aan die droom. Andere voorbeelden van onderdrukking en overtroeving zijn trouwens legio. De geschiedenisboeken staan er vol van. Ook vandaag zijn de voorbeelden van dergelijk gedrag overal aanwezig in de maatschappij. Soms uitgesproken en andere keren bedekt met een onzichtbare folie.

In enkele gevallen geeft het echter stof tot discussie. Neem nu het nieuwe spel dat Sony wil lanceren: Fat Princess. Het opzet van het spel is om de dunne prinses gevangen te nemen in de kerker van een kasteel. In plaats van onzedige praktijken, prop je het arme schepsel vol met taart waardoor ze volgens de wetten van de natuur gaat uitzetten. Hierdoor bemoeilijk je het de vijand om terug te keren naar hun eigen kasteel. Ik versta er persoonlijk niks van, maar blijkbaar is het genoeg voor een stel opgefokte feministen om protest aan te tekenen. Ze vinden het niet kunnen dat er zo gesold wordt met het gewicht van de vrouw.

Een ander voorbeeld van dubieuze discriminatie is de zogezegd homofobe reclame van Mars waarin MR.T (The A-team) een verwijfd lopende man aanmaant om te lopen als een echte vent. Om zijn woorden kracht bij te zetten opent hij een spervuur met Snickers-repen. De Amerikaanse lobbygroep 'Human Rights Campaign' kon er net zoals de feministen niet mee lachen en de reclame is ondertussen al uit de ether wegens te kwetsend.Anti-discriminatiewetten zijn goed en zelfs nodig, maar laten we toch niet vervallen in intollerantie. Voor je het weet moeten we de televisie en computerspelletjes volledig in de geschiedenisschuif wegmoffelen. Wat moeten we dan doen met onze vrijetijd. Kuieren in de tuin van eden? Ik denk het niet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten